35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija
PHTLS Srbija

Prehospital Trauma Life Support – PHTLS je internacionalni program kontinuirane edukacije za prehospitalno zbrinjavanje povređenih.

PHTLS program je nastao u USA, u saradnji  NAEMT-a i American College of Surgeons Committee on Trauma, a bazira se na Advanced Trauma Life Support (ATLS) programu. PHTLS promoviše kritičko razmišljanje kao osnov za kvalitetno prehospitalno zbrinjavanje povređenih i smanjenje mortaliteta i invaliditeta.

PHTLS kao internacionalni program edukacije sprovode instruktori PHTLS-a  u velikom broju država. To su: Argentina, Australija, Austrija, Barbados, Bolivija,  Brazil, Kanada, Čile, Kina, Kolumbija, Kosta Rika, Danska, Engleska, Francuska, Ukrajina, Nemačka, Grčka, Hong Kong, Kenija, Irska, Izrael, Italija, Luksemburg, Meksiko, Holandija, Novi Zealand, Norveška, Oman, Panama, Peru, Filipini, Pollska, Portugalija, Saudijska Arabija, Španija, Švedska, Švajcarska, Trinidad & Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i  Urugvaj. Demonstracioni kursevi održani su u Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj, a planiraju se i u Bosni i Hercegovini.

Od 2011. godine i Srbija je član velike PHTLS porodice.

Kontakt

dr. Branislav Ničić - 064/1197205
dr. Tatjana Rajković - 063/7096411
dr. Saša Ignjatijević - 064/1166385

E-mail
1. phtlssrbija@gmail.com
2. draspirinix@gmail.com